Výsledky hodnotenia partnerskej spolupráce

99% spokojnosť s doterajšou spoluprácou
100% spokojnosť s fakturačnými termínmi
96%   spokojnosť s formou a termínmi zaslania informácií
100% spokojnosť so spôsobom komunikácie
96%   spokojnosť s riešením otázok, problémov a nepredvídaných udalostí
92%   spokojnosť s informovaním o potencionálnych problémoch
99% klientov s nami chce spolupracovať aj v budúcnosti

Kontakt

Predseda predstavenstva
Ing. Jozef Hutko
hutko@investas.sk
0907 812 845

Podpredseda predstavenstva
Ing. Vladimír Mušák
musak@investas.sk
0907 812 846