Rekonštrukcia objektov a signálno-bezpečnostnej techniky v ústave na výkon trestu odňatia slobody v Dubnici nad Váhom

Začiatok: 2/2016

Koniec:   12/2017

Rozpočtové náklady:  4 862 105 € + DPH


Rekonštrukcia objektov a signálno-bezpečnostnej techniky v ústave na výkon trestu odňatia slobody spočíva v rozšírení priestorov väznice a rekonštrukcie existujúcich troch objektov. Staré dvojpodlažné objekty sa vyčistili do nosného muriva. Strecha je zrealizovaná fóliou PVC, dodali sa nové výplne otvorov. Realizujú sa kompletné vnútorné elektroinštalácie, zdravotechniky, ústredného kúrenia, prípojok plynu, vody, kanalizácie.  Budovy sa zatepľujú polystyrénom hrúbky 160 mm. Súčasťou rekonštrukcie je výstavba nového ochranného betónového múru ( oplotenia ) do výšky 6 m s novými objektmi - strážne veže. Areál je napojený na všetky inžinierske siete. Rekonštrukciou sa zvýši celková kapacita ústavu o 172 lôžok.


Kontakt: GR ZJaVS, Šagátova 1, Bratislava

tel.  mjr. Ing. Peter Kiripolský - 02/208 31 505


Kontakt

Predseda predstavenstva
Ing. Jozef Hutko
hutko@investas.sk
0907 812 845

Podpredseda predstavenstva
Ing. Vladimír Mušák
musak@investas.sk
0907 812 846