Prestavba objektu skladu na bytový dom s polyfunkciou Bratislava

Začiatok: 06/2018

Koniec:     11/2019

Rozpočtové náklady:   2 261 245,- € bez DPH

      Prestavbou objektu skladu na bytový dom sa vytvorilo nových 19 bytových jednotiek v centre mesta. Na prízemí objektu sa nachádzajú administratívne priestory. Trojpodlažná budova skladu sa vybúrala do železobetónovej konštrukcie a následne sa obvodové steny vymurovali systémom POROTHERM. Nová nadstavba stropných konštrukcií sa skladá zo železobetónu. Tri nové podlažia boli vybudované rovnakým spôsobom bez skeletu. Strešná krytina systém Prefa dáva budove vzhľad zapadajúci do okolia. Výplne otvorov sú hliníkové. Objekt je zateplený systémom BAUMIT.

Kontakt : Ing. Arch. Dušan Ferianc                

                 tel.: 0907 895 433


Kontakt

Predseda predstavenstva
Ing. Jozef Hutko
hutko@investas.sk
0907 812 845

Podpredseda predstavenstva
Ing. Vladimír Mušák
musak@investas.sk
0907 812 846