PRÍSTAVBA HALY STK – Panónska cesta, Bratislava

Začiatok: 08/2011

Koniec: 11/ 2012

Rozpočtové náklady: 327 487,- € + DPH
 


Rekonštrukcia a prístavba haly v areáli Slovdekra - STK, spočívala v rozšírení priestorov na kontrolu STK a aj s tým súvisiace kancelárske priestory. Realizoval sa oceľový systém opláštený sendvičovými panelmi – ISOPAN hrúbky 10cm, osadili sa  PVC okná. Vybudovali sme manipulačné kontrolné kanály, dodali sme garážové priemyselné brány systému SPEDOS, strešnú krytinu fatrafol.
Prístavbou haly sa vytvorili lepšie pracovné podmienky pre pracovníkov STK a zákazníkov.

 

Kontakt:

Ing. Juraj Porázik

tel. 02/64 288 096


Kontakt

Predseda predstavenstva
Ing. Jozef Hutko
hutko@investas.sk
0907 812 845

Podpredseda predstavenstva
Ing. Vladimír Mušák
musak@investas.sk
0907 812 846