Ubytovacie zariadenie na krátkodobý pobyt

Začiatok: 2/2016

Koniec:  3/2017  

Rozpočtové náklady: 1 207 243 ,- €  + DPH


Ubytovacie zariadenie na krátkodobý pobyt sa nachádza v zástavbe RD a celá realizácia sa robila len v 2,5 m širokom vstupe. Stará časť objektu sa rekonštruovala a nová časť je postavená na ŽB základových pätkách a pásoch. Suterén je monolitický s odlievanými stenami. V novej časti je plochá strecha zo strešnou krytinou Fatrafol. Stará časť sa sedlovej strechy je pokrytá plechovou krytinou. Ako výplne otvorov sa použili plastové okná. Objekt je obložený Fundermaxom. V zadnej časti pozemku je umiestený nerezový bazén.


Kontakt :  Ing.Miroslav Vrábeľ

        tel. 0903 400 855    

Kontakt

Predseda predstavenstva
Ing. Jozef Hutko
hutko@investas.sk
0907 812 845

Podpredseda predstavenstva
Ing. Vladimír Mušák
musak@investas.sk
0907 812 846