Hala Prenčov

Začiatok: 

Koniec: 

Rozpočtové náklady:  721 138,- € + DPH

Halu na špeciálne spracovanie a skladovanie produktov v Prenčove sme realizovali v súčinnosti so spoločnosťou HAKO Liptovský Mikuláš , ktorá bola dodávateľom oceľovej konštrukcie objektu. Oceľová konštrukcia je postavená na základových pätkách a základových pásoch. Je opláštená PUR panelmi. Podlaha vo vnútri je pancierová. Výstavbou sa vytvorilo 4848 m2 skladových plôch.


Kontakt:  Ing. Kubálek Roman

Tel. číslo: 0905 253 546


Kontakt

Predseda predstavenstva
Ing. Jozef Hutko
hutko@investas.sk
0907 812 845

Podpredseda predstavenstva
Ing. Vladimír Mušák
musak@investas.sk
0907 812 846