STK Bratislava - SLOVDEKRA

Začiatok: 08/2010

Koniec: 12/2011

Rozpočtové náklady: 1 180 800,- € + DPH

 

Nová budova STK v Bratislave na Panónskej ulici je 5 podlažný objekt s jedným podzemným podlažím.  Je to železobetónová konštrukcia s výplňovým murivom Porotherm. Objekt je zateplený minerálnou vlnou. Strešná krytina je hydroizolačná. Výplne otvorov sú z plastu. Budova bude slúžiť ako kancelárske zázemie pre pracovníkov STK.

Kontakt:  

Peter Gandi

DOMOV Slovakia, a.s., Račianska 30/A, Bratislava

+421 911 717002


Kontakt

Predseda predstavenstva
Ing. Jozef Hutko
hutko@investas.sk
0907 812 845

Podpredseda predstavenstva
Ing. Vladimír Mušák
musak@investas.sk
0907 812 846