Kasárne Martin – zvýšenie energetickej efektívnosti budov

Začiatok: 12/2015

Koniec:    12/2016

Rozpočtové náklady: 575 764,98 ,- €  + DPH


Rekonštrukcia troch objektov Kasárni SNP Martin sa vykonala za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti budov. Objekty sú zateplené izolantom PVC+Nobasil. Staré výplne otvorov sú nahradené novými PVC s izolačným dvojsklom. Dva objekty majú novú strešnú PVC krytinu s izolantom FUNDERMAX, plošne položeným. Tretí objekt je zateplený pod strešnou krytinou izoláciou NOBASIL, bez zásahu do strešnej konštrukcie. Zateplenie objektu bude mať výrazný vplyv na zníženie ekonomickej náročnosti vykurovania jednotlivých objektov.


Kontakt :  p. Antalik Dušan

Tel. číslo: 0902 627 555   

Kontakt

Predseda predstavenstva
Ing. Jozef Hutko
hutko@investas.sk
0907 812 845

Podpredseda predstavenstva
Ing. Vladimír Mušák
musak@investas.sk
0907 812 846