Skladová a výrobná hala SVI Liptovský Hrádok

Začiatok: 05/2021

Koniec:     07/2022

Rozpočtové náklady:   1 952 566,91 € bez DPH

Výrobná hala bola realizovaná za účelom zvýšenia výrobných a skladových kapacít firmy

SVI. Objekt je dvojpodlažný s plochou strechou, vsunutý medzi existujúcu halu SVI a AB.

Nosná konštrukcia je oceľový montovaný systém, strop železobetónový, opláštenie je z

izolačných panelov. Výplne otvorov PVC, garážové brány Spedos, podlahy epoxidové.

Kontakt : Martin Marušiak

        tel.: 0917745486


Kontakt

Predseda predstavenstva
Ing. Jozef Hutko
hutko@investas.sk
0907 812 845

Podpredseda predstavenstva
Ing. Vladimír Mušák
musak@investas.sk
0907 812 846