Prístavba ZŠ a telocvične Kráľová pri Senci

Začiatok: 02/2021

Koniec:     12/2022

Rozpočtové náklady:   1 899 076,00 € bez DPH

Stavba pozostáva z dvoch objektov:

Prístavba základnej školy – je to samostatný dvojpodlažný objekt zastrešený plochou strechou, prepojenie z existujúcou časťou je cez spojovací oceľový mostík II. NP. Obvodový plášť je tvorený ŽB piliermi medzi ktorými je murivo Porotherm. Vodorovné nosné konštrukcie sú monolitické ŽB dosky. Hlavné schodisko je ŽB. Obvodový plášť je zateplený systémom Baumit. Omietky sú VPC, podlahové krytiny PVC. Výplne otvorov sú hliníkové.

Telocvičňa - samostatný jednopodlažný objekt bez prepojenia už s existujúcimi budovami   s plochou strechou. Stavba je kombináciou murovaných a drevených konštrukcii z lepeného lamelových trámov. Fasáda prevetrávaná s lamelovými obkladmi HPL. Objekt je zateplený minerálnou vlnou a v murovanej časti s fasádnou stierkou Baumit. Výplne otvorov sú hlinikové.

Kontakt: Branislav Jurča, 0903 930 825


Kontakt

Predseda predstavenstva
Ing. Jozef Hutko
hutko@investas.sk
0907 812 845

Podpredseda predstavenstva
Ing. Vladimír Mušák
musak@investas.sk
0907 812 846