Múzeum BVS - Bratislava

Začiatok:  01/2014

Koniec:     06/2014

Rozpočtové náklady:    731 798,- € + DPH

      Rekonštrukcia objektu je vytvorený nový park, vrátanie nového altánku, fontány, novej zelene. Nové oplotenie dotvára parkovú zónu objektu. Vybudovali sa nové chodníky zo zámkovej dlažby a cestného betónu. Vnútro objektu spočívalo v nových omietkach, podlahách, obkladoch a dlažbách. Vonkajšia zateplená fasáda zlepšuje tepelnotechnické vlastnosti budovy.

Kontakt : BTB GROUP, s.r.o.

                  p. Peter Gandi

                  tel. : 0911 717 002


Kontakt

Predseda predstavenstva
Ing. Jozef Hutko
hutko@investas.sk
0907 812 845

Podpredseda predstavenstva
Ing. Vladimír Mušák
musak@investas.sk
0907 812 846