PANASONIC, Trstená

Začiatok: 07/2006

Koniec: 12/2006

Rozpočtové náklady: 505 045,- EUR + DPH

 

Stavebné práce sme realizovali pre slovenskú dcéru japonskej spoločnosti TAKENAKA EUROPE GmbH. S výnimkou dodávky a montáže skeletu, vzduchotechniky, kúrenia sme realizovali všetky ostatné stavebné práce : založenie stavby, osadenie železobetónových kalichov, dobetónovanie monolitických pätiek. Obvodový plášť je z YPORU 38, objekt je zateplený minerálnou vlnou, vonkajšie omietky sú jednovrstvové. Realizovali sme aj vnútorné omietky, kompletné nátery, obklady, dlažby a terénne úpravy.

Kontakt:

Ing. Vladimír Lazur

Takenaka Europe GmbH

0903 575 050Kontakt

Predseda predstavenstva
Ing. Jozef Hutko
hutko@investas.sk
0907 812 845

Podpredseda predstavenstva
Ing. Vladimír Mušák
musak@investas.sk
0907 812 846