JOHNSON CONTROLS, Lučenec

Začiatok: 08/2008

Koniec: 10/2009

Rozpočtové náklady: 465 000,- € + DPH

 

Realizovala sa kompletná dodávka a montáž čistiacej kabíny vrátane rozvodov vzduchu a žeriava, rekonštrukcia šatní, rozšírenie kapacity parkoviska, technický sklad plynov, rozšírenie kapacity jedálne. Na vonkajší obvodový plášť je použitý systém Kingspan, Taktiež sa realizoval sádrokartónový kazetový strop, podlahu z PVC, plastové okná, hliníkové dvere.

Kontakt:

Ing.Miroslav Urban

0908 899 831


Kontakt

Predseda predstavenstva
Ing. Jozef Hutko
hutko@investas.sk
0907 812 845

Podpredseda predstavenstva
Ing. Vladimír Mušák
musak@investas.sk
0907 812 846