BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, Bratislava

Začiatok: 06/2012

Koniec: 05/2013

Rozpočtové náklady: 1 847 519,- € + DPH


Pri rekonštrukcii budovy Bratislavskej vodárenskej spoločnosti na Prešovskej ulici v Bratislave boli v interiéri vykonané kompletné rekonštrukčné práce stien, podláh, elektroinštalácie, vzduchotechniky. Dodali sme  nové výťahy, vymenili sme okná, dvere. Z exteriéru bola realizovaná  hliníková zateplená fasáda, nový vstup, požiarne schodisko, parkovacie plochy. Na streche sa realizovala hydroizolačná strešná krytina - ako celoplošne zaťažený systém.

 

Kontakt:

Kozic Dušan

tel. 0903712849

email: dusan.kozic@bvsas.sk


Kontakt

Predseda predstavenstva
Ing. Jozef Hutko
hutko@investas.sk
0907 812 845

Podpredseda predstavenstva
Ing. Vladimír Mušák
musak@investas.sk
0907 812 846