Kasárne Žilina – zvýšenie energetickej efektívnosti budov

Začiatok: 3/2016

Koniec: 06/2017   

Rozpočtové náklady: 934 958 ,- €   + DPH


 

Stavebné práce v kasárňach P. Jilemnického Žilina spočívajú vo zvýšení energetickej efektívnosti budov dvoch objektov. Zvýšenie energetickej efektívnosti sa dosiahlo zateplením strešného plášťa plochej strechy, zateplením podstrešných priestorov, výmenou okien PVC (Salamander). Zateplenie obvodového plášťa, ostení, nadpraží je realizované zatepľovacím systémom ETICS v zložení WEBER.therm ultra plus, systém KZS s  fenolovou penou hr.80 mm. Obnovou budov sa významne zvýši jej energetická efektívnosť, čiže nastane podstatné zníženie spotreby energie na vykurovanie.

Kontakt :  Ministerstvo obrany SR

        tel. Dušan Antalík - 0902 627 555

Kontakt

Predseda predstavenstva
Ing. Jozef Hutko
hutko@investas.sk
0907 812 845

Podpredseda predstavenstva
Ing. Vladimír Mušák
musak@investas.sk
0907 812 846