Dostavba areálu MTS Krivá- etapa II. - Novostavba objektu AB3 (SO-12) a stavebné úpravy objektu Výrobná hala 3 (SO13)

Začiatok: 09/2020

Koniec:      01/2021

Rozpočtové náklady: 3 252 348 € bez DPH

      Administratívna budova AB3 sa nachádza priamo v areáli MTS Krivá. Budova bude prepojená s AB2 a halou H3. Základný konštrukčný systém je priestorový železobetónový skelet. Strecha je navrhnutá ako plochá, zelená úsporná Optigreen. Fasáda je z hliníkového fasádneho systému.      

Kontakt :  Václav Bránický

                  tel.: 0907 598 209Kontakt

Predseda predstavenstva
Ing. Jozef Hutko
hutko@investas.sk
0907 812 845

Podpredseda predstavenstva
Ing. Vladimír Mušák
musak@investas.sk
0907 812 846