Rozšírenie areálu TATRAKON Poprad

Začiatok: 12/2018

Koniec:     12/2019

Rozpočtové náklady: 6 443 139,- € bez DPH

    Stavba sa nachádza v priemyselnej zóne Poprad Matejovce. Objekt sa skladá z troch výrobných hál H1, H2, H3. Celý objekt je riešený ako prízemný,   jednopodlažný o rozmeroch 116 x 55 m. Vlastnú prefabrikovanú ŽB nosnú konštrukciu haly tvorí súbor ŽB prvkov – stĺpy, väzníky, stužidlá a pomocné oceľové konštrukcie. Strešný plášť je riešený ako skladaný z trapézového plechu, strešný polystyrén s požiarnymi pásmi. Stenový plášť je zo sendvičových panelov. Podlaha je cementový poter PurCem Sikafloor. Výplne otvorov sú plastové s izolačným trojsklom.

Kontakt : Ing. Vladimír Jalakša

                  tel.: 0903 525 881

Kontakt

Predseda predstavenstva
Ing. Jozef Hutko
hutko@investas.sk
0907 812 845

Podpredseda predstavenstva
Ing. Vladimír Mušák
musak@investas.sk
0907 812 846