A3UM polyfunkčný objekt Rovinka

Začiatok: 02/2020

Koniec:     02/2021

Rozpočtové náklady:   3 600 000,- € bez DPH

Výstavba polyfunkčného objektu, ktorý má štyri nadzemné podlažia a jedno podzemné. V objekte bude 49 bytov, 48 podzemných garáží a niekoľko komerčných priestorov na podnikanie.

Vertikálny nosný systém objektu je riešený ako sústava stĺpov a stien z vystuženého betónu doplnený oceľovými stĺpmi. Vodorovný nosný systém tvoria železobetónové monolitické bezprievlakové dosky. Obvodový plášť bude zateplený polystyrénom, niekde minerálnou fasádnou vlnou. Strecha je jednoplášťová plochá s čiastočne pochôdznymi a vegetačnými vrstvami. Výplne otvorov sú hliníkové.Kontakt

Predseda predstavenstva
Ing. Jozef Hutko
hutko@investas.sk
0907 812 845

Podpredseda predstavenstva
Ing. Vladimír Mušák
musak@investas.sk
0907 812 846